• Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Po - Pá 9:00 - 20:00
 • +420 777949508
Awesome Image

Svěřeneský fond

Svěřenský fond je speciální typ entity, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, organizace či skupiny. Existují různé typy svěřenských fondů, které odlišuje účel jejich vzniku nebo použití. Co svěřenské fondy spojuje je, že pokaždé mají tři důležité strany.

Sěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného.

Institut svěřenských fondů upravuje v České republice od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Svěřenské fondy jsou v novodobé historii České republiky mladým a pro mnohé lidi neznámým institutem.

Výhody sveřenského fondu

Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít založit svěřenský fond. Pokud se Vás některý z důvodů týká, doporučujeme, abyste nás kontaktovali a my Vám můžeme pomoci:

 • Svěřenské fondy jsou v novodobé historii České republiky mladým a pro mnohé lidi neznámým institutem.
 • Podmínky, jak nakládat s majetkem, určuje zakladatel ve statutu fondu; správce je povinen tyto podmínky bezvýhradně dodržovat, za což nese plnou trestněprávní odpovědnost.
 • Svěřenský fond je založen notářským zápisem.
 • Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný správcem ve prospěch stanovené osoby (beneficienta).
 • Majetek vyčleněný do svěřenských fondů je nedotknutelný a zcela ochráněn před exekucí, rozvodem a dědictvím.
 • Majetek vyčleněný do svěřenského fondu je zcela anonymní. Z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat zakladatele ani beneficienta příslušného fondu.

SVĚŘENSKÉ FONDY A TRUSTY

Chart

Ten, kdo svěřenský fond zakládá, je jeho zakladatelem. Do fondu vyčlení zamýšlený majetek, jako je například sbírka umění, nemovitosti, cenné papíry nebo i peněžní hotovost. Rozhoduje o podmínkách, podle nichž bude majetek spravován, řízen nebo užíván tzv. obmyšleným.

Práva zakladatele:

 • jmenovat a odvolávat správce
 • dohlížet nad činností správce
 • definovat obmyšleného a určit mu plnění
 • může své rozhodnutí změnit nebo zrušit

Obmyšlený je osoba, kvůli níž byl svěřenský fond zřízen. Ačkoli obmyšlenému aktiva ve fondu přímo nepatří, mají být řízené takovým způsobem, aby z nich měl prospěch. To je určeno v podmínkách stanovených zakladatelem svěřenského fondu.

V případě, kdy obmyšlený splní všechny podmínky stanovené zakladatelem fondu, má právo na plnění.

To je osoba, která přijme pověření zakladatele svěřenského fondu a spravuje ho. Svěřenský správce má důvěru zakladatele, měl by být kvalifikovaný pro správu trustů. Jeho hlavním úkolem je vystupovat v roli řádného hospodáře a pečovat o majetek, který je vyčleněn do svěřenského fondu. Vše je pochopitelně upraveno smlouvou a statutem svěřenského fondu.

Vývoj fondu (ilustrační graf)

Chart