• Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Po - Pá 9:00 - 20:00
 • +420 777949508

Franchising

Franchising je prakticky pronájem práv k podnikání, kdy jedna strana poskytuje licenci a zaběhnutou obchodní značku a druhá strana podle určených pravidel pod touto značkou samostatně podniká.

V České republice stále mezi nejoblíbenější obory franchisingového podnikání patří gastronomie – především rychlá občerstvení, restaurace, kavárny a čajovny. Velkou oblibou se ale začínají těšit i franšízy z oblasti zdravého životního stylu nebo kosmetických salónů. Na franchisové výsluní se dostávají také vzdělávací systémy či franchisy z oblasti péče o služeb.

Awesome Image

Druhy franchisingu

Franchisové systémy je možno rozdělit podle různých kriterií, mimo jiné druhu know-how, druhu hospodářské činnosti či způsobu organizace systému.

 • Distribuční franchising
 • Franchising služeb
 • Výrobní franchising
 • Smíšený franchising
 • Franchising distribuce produktu (angl. product distribution franchising)
 • Franchising formulace podniku (angl. business format franchising)
 • Bezprostřední franchising
 • Mnohonásobný franchising
 • Master franchising (subfranchising)
 • Regionální zastoupení

Zapojení do franchisingu

Pro více informací

Get quote

Rozvoj franchisingu

Chart
Franchisová síť je síť všech franchisových a vlastních poboček vytvářených v rámci určitého franchisového systému. Franchisová koncepce podnikání je formalizovaný a v podobě franchisového paketu zpracovaný podnikatelský záměr.

 • 1. Master licence

  je smlouva, na jejímž základě franchisor poskytuje franchisantovi (dále jen Master franchisant) výhradní právo používat jeho franchisový paket pro podnikání na daném území.

 • 2. Bezprostřední franchising

  jedná se o ještě mnohem jednodušší formu vyhledávání franchisantů v dané zemi. Franchisová smlouva je bezprostředně uzavíraná mezi franchisorem a franchisantem.

 • 3. Dceřiná společnost

  je to nejčastější forma expanze zahraničních franchisantů v Česku. V reportu je pojem dceřiná společnost chápán jako společnost založená zahraničním franchisorem v Česku, kterou tento zcela ovládá (100% podíl na kapitálu společnosti)

Franchisingová síť

Chart