• Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Po - Pá 9:00 - 20:00
 • +420 777949508

Podílové Fondy

Podílový fond představuje souhrn majetku, který vlastní všichni majitelé podílových listů. Každému vlastníkovi podílového listu náleží tolik peněž z tohoto majetku, kolik vlastní podílových listů. Tyto podílové fondy jsou vytvářeny investičními společnostmi.

Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze

Awesome Image

Co děláme?

Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže.

 • Řízení pracovního kapitálu
 • Finanční poradenství nejen pro firmy
 • Výběr správného investičního nástroje
 • Cash flow, řízení likvidity a prognózy
 • Přesnost informací a omezení rizika

Profesionální správa majetku

Vysoká likvidita, omezení rizika v ideálním čase

Get quote

Investiční trojúhelník

Chart
magický investiční trojúhelník je pak syntézou tří kritérií. Nikdy totiž nelze dosáhnout všeho najednou v optimální míře. Chci-li potenciál vyššího výnosu, musím akceptovat vyšší riziko nebo obráceně, chci-li nízké riziko, musím počítat s nižším potenciálem zhodnocení. Každý z nás se musí rozhodnout, který bod je pro něj (a pro danou část úspor s konkrétním cílem) podstatnější.

 • I. Výnos

  Výnos je souhrn všech příjmů, které investorovi plynou z investice.

 • II. Riziko

  Riziko můžeme obecně definovat jako určitý stupeň nebezpečí, že nebude splněn požadovaný cíl.

 • III. Likvidita

  Likvidita je schopnost, s jakou jsme schopni investici přeměnit na peníze, a to rychle a s minimálními náklady.

Typy:

 • Zajištěné fondy
 • Peněžní trh

Typy:

 • Smíšené fondy
 • Dluhopisové fondy

Typy:

 • Akciové fondy
 • Komoditní trh

Chart

Nabídka je velká, stačí si jen vybrat.